Over Ons

Mieke Gryffroy


Ik ben afgestudeerd als doctor in de diergeneeskunde in 1988. Sindsdien werk ik samen met Bob in onze praktijk.

Ik heb mij toegelegd op chirurgische ingrepen,

waarbij Bob mij assisteert en de anaesthesie voor zijn rekening neemt.

Ik werk ook deeltijds als officiële dierenarts voor de Voedsel en Waren Autoriteit in Nederland.  Toezicht op de in- en uitvoer van dieren in de luchthaven maakt deel uit van mijn werkzaamheden.

In 2013 volgde ik een  gespecialiseerde opleiding Voortplanting Kleine Huisdieren aan de European School for Advanced Veterinary Studies. (www.esavs.org)

Naast onze praktijk hebben we ook nog 3 prachtige dochters.

Bob Proesmans


Ik ben afgestudeerd als doctor in de diergeneeskunde in 1986. Van bij het begin concentreerde ik mij uitsluitend op kleine huisdieren. In 2001 behaalde ik het diploma “Vakdierenarts Kleine Huisdieren” aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Dit diploma is de bekroning van een jarenlange inzet om up-to-date te blijven. Van 2005 tot 2007 volgde ik tevens een gespecialiseerde opleiding Interne Geneeskunde Kleine Huisdieren aan de European School for Advanced Veterinary Studies.

(www.esavs.org)


Permanente bijscholing is voor mij een ‘uit de hand gelopen’ hobby.  Daarenboven is het een morele verplichting in het belang van de gezondheid van uw huisdier.


Sinds 1991 ben ik lid van de Vlaamse Diergeneeskundige Werkgroep Ethologie, een werkgroep die zich verdiept in gedragsproblemen bij kleine huisdieren.


Ik ben tevens adviserend lid van de International Guide Dog Federation (www.igdf.org.uk).