De Praktijk

Iedere raadpleging start met een uitgebreid gesprek.  Dit geeft uw huisdier tevens de tijd om zich even aan te passen aan de omgeving. 


Vervolgens wordt uw huisdier onderzocht.  In de meeste gevallen hebben we dan voldoende informatie om tot een diagnose en een behandeling te komen.


Zoniet kunnen we bijkomende onderzoeken onmiddellijk uitvoeren. In onze praktijk beschikken wij hiervoor over de volgende middelen:

- bloedanalyse: volledige gedetailleerde uitslag binnen 10 minuten

- RX foto's: digitale radiografie, waarbij de beelden op een eenvoudige manier kunnen   

  overgedragen worden

- echografie: ons toestel is ook geschikt voor echocardiografie

- microscopie & cytologie: door het nemen van stalen (bvb van een gezwel, een

  huidletsel, een uitstrijkje enz)

-endoscopie: sinds begin 2017 beschikken over professionele endoscopie apparatuur. Hiermee kunnen we ondermeer inseminaties uitvoeren (Trans Cervicale Inseminatie), otoscopen (controleren van de gehoorgang), enz


Voor meer gespecialiseerde beeldvorming (CT, MRI, endoscopie) verwijzen wij u graag door naar een collega of de faculteit Diergeneeskunde in Luik of Gent.


Veiligheid staat centraal indien uw huisdier een operatie moet ondergaan:

- wij zijn beide aanwezig bij de operatie: de narcose kan hierdoor effici├źnter opgevolgd

  worden

- uw huisdier wordt tijdens de operatie door middel van een monitor gecontroleerd op

  alle belangrijke lichaamsfuncties:   

- ademhaling & zuurstofgehalte

- hartfunctie

- bloeddruk

- wij beschikken over gasanesthesie

Echografietoestel


Digitale RX